על עוינות ומערכות יחסים

התגובה הראשונית הינה בוודאי הרמת גבות. עוינות? עוינות הינה משהו ששייך למערכות יחסים עוינות. במערכות יחסים? שלנו? אבל אני הרי אוהבת את .... עוינת? אני?

המשך לקרוא »