סיכום ערב שני בסדרה "דרור לדרורותיו"

מתפללים בשבילך סיכום הערב נעשה על רקע תחושת האשמה

המשך לקרוא »