עקרונות למפגש יעוץ בכיתות יסודות, המשך, קבוצות תמיכה וסדנאות.

1. מעגל פתיחה אשר בו תבוא לביטוי נוכחותם של המשתתפים, כדי שירגישו חלק מהקבוצה כבר מהתחלת המפגש. כהנחייה רצוי כיוון "חדש וטוב" וזאת כדי להיות עם תשומת לב פנויה עד כמה שאפשר. בנוסף לנימוקים שצויינו יתן המעגל אנדיקציה למנהיג על מצבו של כל נועץ ושל הקבוצה באותו מעגל. 

2. יש למסור תאוריה אשר תכלול:

  • מציאות מטיבה;
  • הצגת דפוס מסוים;
  • הסבר על הרגשות הגורמים לדפוס ולמחוללים אותו;
  • דרכים וכיוונים לעבודה על הדפוס להעריך מחדש. רצוי שארבעת מרכיבי התאוריה יבואו לידי ביטוי.

3. יש לערוך הדגמות בנושא ומתן יעוץ לפורקן.

4. יש להקצות זמן לסיישנים כדי לאפשר התנסות ביעוץ הדדי.

5. לחלק זמן שווה בין הנועצים (גם המנהיג לוקח זמן). *במפגשים של קבוצה וגיליאנית נהוג לחלק זמן שווה בין היועצים ולנצל את תמיכת הקבוצה למתן זמן יעוץ ופורקן ולכן אין לתת תאוריה כי קבוצה לוגיליאנית מתארגנת על מתאים אשר אינו בהכרח מורה ליעוץ. רוב זמן במפגש יועץ הקבוצה ייוחד להנ"ל.

6. במעגל סיום מומלץ כיוון חיובי (מתן הערכות חיוביות לאנשים בקבוצה, למנהיג, לתאוריה), וזאת כדי שהאנשים יצאו מהמפגש ברוח של תמיכה הדדית, ובנוסף יתן הדבר אינדיקציה למנהיג על מצבם של הנועצים ויאפשר לו לתת זמן קצר לנועץ כדי שלא יצא טעון מידי מהמפגש אם קיים מקרה כזה. בכל מפגש יעוצי יש להקפיד על מתן זכות דיבור לכל אחד מהמשתתפים וכן להקפיד על אי ביקורתיות ואי שיפוטיות.