עמותת דרור – לשחרור האדם

עמותת דרור פועלת על פי שיטת יעוץ הדדי המושתתת על הרעיון שאנשים יכולים לעזור אחד לשני על בסיס הקשבה נכונה: הקשבה מלאת תשומת לב ואכפתיות.

 לפי השיטה אנשים מכל גיל ומכל רקע יכולים ללמוד כיצד להעניק זה לזה סיוע על מנת לשחרר עצמם מהשפעות של ניסיונות כואבים מהעבר, ניסיונות אשר הותירו רישום ויצרו רגשות שליליים המונעים חיים מלאים וטובים. התאוריה מספקת מודל כיצד בני אדם יכולים לפעול ולחיות זה עם זה ובאינטראקציה עם הסביבה.

אנו מאמינים שכל אחת ואחד נולד/ה עם פוטנציאל אינטלקטואלי עצום, שימחה טבעית, תיקווה ויכולת לחיות באהבה, שיתוף ואינטימיות. יכולות אלו נבלמו בנו כמבוגרים כתוצאה מהתנסויות כואבות מוקדמות (פחד, כאב, אובדן, בושה, חוסר אונים...) שבסיסן בחוויות ילדות. בלימת היכולות הטבעיות יצרה התנהגויות תבניתיות לא רציונאליות שמטרתן הבלעדית היא הימנעות מתחושה כואבת שלעיתים מקורה בזיכרון ואינה מתבססת על המציאות בהווה. תבניות אלו הינן בבחינת כלא הלוכד את האדם בחיים שאינם פרי בחירה אלא תוצר פחדיו ורגשותיו השליליים.

כל אדם יכול להחלים ולפרוץ ממגבלות מלאכותיות אלו על ידי שימוש בתהליך טבעי של פורקן (בכי, צחוק, רעד, ביטוי של כעס). זהו תהליך טבעי המתרחש באופן ספונטאני כאשר האדם חווה תשומת לב, אכפתיות והעדר ביקורתיות. כאשר תהליך של פורקן רגשי מתרחש, האדם משתחרר מהכאב הרגשי ומדפוס ההתנהגות לתוכו נלכד. אז נחשף טיבעו האמיתי שביטויו שימחה, אינטליגנציה וגמישות, המאפשרים לו לבחור את ההתנהגות אשר תניב את התוצאה האופטימלית עבורו ועבור הסביבה. בתהליך ההחלמה שני אנשים מחלקים זמן ותשומת לב שווים זה עם זה לפי התור. המקשיב מעודד ומכיל את הפורקן הרגשי. המדבר פורק, מעריך את המציאות מנקודת מבט רגשית חדשה ומתחייב לפעולה בחיים.

עם הניסיון וביסוס יחסי הביטחון בין השניים התהליך משתפר ומעמיק. קהילת דרור פועלת בהתמדה במשך שנים לקידום, העצמה והכללת אנשים ומגזרים גם מחוץ לקהילה. הקורס הבסיסי מקנה מיומנויות הקשבה בסיסיות התורמות להעצמה ולהערכה מחודשת של המציאות במטרה לאפשר לנשים ולגברים לממש את החיים הטובים ביותר עבורם. זאת תוך ביסוס חייהם על חשיבה רציונאלית בד בבד עם פורקן הרגשות השליליים. משך הקורס 12 מפגשים. מבנה כל מפגש קבוע: מעגל פתיחה, החלפת זמן, הקשבה, תאוריה, משחקים ומעגל סיום.