בדידות – מאת אבי בוטביה

קשה היא הבדידות, מעיקה ומפחידה.

היא גורמת הרגשת חוסר וריק, גם ואפילו כאשר המציאות שונה. היא גורמת להרגשת חרדה כאשר יש סימנים, או כאילו יש סימנים "שמשהו רע עומד לקרות".

הבדידות "צובעת" את המציאות בצבעים קודרים, גורמת לראיית העתיד כקשה יותר, עתיד של חוסר וריק.

הבדידות באה במנות של דכדוך ועצב, ובמצבים קשים יותר – בדמות דיכאון ואפטיה.

ב"עבודה" על בדידות יש לפרוק ים של דמעות ועצב, אשר בדרך כלל מקורם בילדות, בהרגשה של אובדן, נטישה, אפליה, אלימות וחוסר אכפתיות.

נראה כי לא די בעבודה על זיכרונות מוקדמים ועל תחושת האובדן והעצב, נראה כי לא די בים הדמעות הגואה בסיישנים.

מצאנו דרך טיפולית "חדשה" שאמנם מעוגנת בהיסטוריה, בדמות אמירות פילוסופיות כמו: תחשוב טוב – יהיה טוב. חייך לעולם – העולם יחייך אליך. צדקה תציל ממוות. שלח לחמך על פני המים כי ברבות הימים תמצאנו.

אמירות אלה ורבות אחרות המצויות בתרבויות שונות אומרות לנו למעשה – תתנהג כאילו יש לך הכל, גם אם ההרגשה אומרת "אין". תן גם מהמעט שיש לך. תהיה אופטימי.

אם אנו מאמצים אמירות אלה ובונים מהם דרך חיים, אנו למעשה נלחמים בבדידות.

אנו בונים תיאוריה שאומרת: לחיות באהבה. אהבה היא הסתירה המוחלטת לבדידות.

הדרך פשוטה. נציין מילים אשר לדעתנו אין האהבה יכולה להתקיים בלעדיהם כמו: חיוך, חיבוק, פרגון, נדיבות, סליחה וכד'. ניתן לקחת מילים ומושגים אלו לסיישן, לאמץ אותם כאורח חיים גם ללא תלות בקבלת תמורה. היו טובים גם כאשר העולם קשה ורע. היו טובים גם כאשר אתם לא מקבלים בחזרה מאומה. היו טובים כי אתם אנשים טובים. היו טובים כי אתם בוחרים להיות טובים. היו טובים כדרך חיים. חיו באהבה. תנו גם כאשר ההרגשה היא של חוסר. אני תמיד אומר – תחזיק בהישג יד מטבעות כסף, שיהיה זמין לכל המבקש נדבה באשר הוא, בצומת, ברחוב, כאשר אתה נותן מטבע, אופפת אותך תחושה של צדיקות, תחושה שעשית מעשה טוב.

תתנדב. תתרום. היה סלחן. מפרגן. תמצא מילה טובה לזולת גם כאשר הוא מתלונן. תעניק מילה טובה ועידוד גם כאשר אתה לא מקבל בחזרה.

החשוב מכל – את הנוהג להתלונן על מצבך העגום, על חוסר האיזון בחייך, על תחושתך שאתה נותן תמיד יותר ממה שאתה מקבל – את הנוהג הזה שמור לסיישנים, כאשר  המקשיב לא נפגע.

אין מקום לתלונות אם הן נופלות על אוזניים ערלות. אין בכך כל תועלת.

אם תפקידי בעולם הזה הינו לעשות טוב – אני לוקח זאת ברצון ובשמחה, אני אהיה הנשכר הראשון.

מהיום והלאה הציפיות שלי מהסביבה באשר לקבלת דבר כמו אהבה, עזרה, תרומה וכד' לא ייפגעו כאשר אני מתאכזב. אמשיך לתת בערכים  של אהבה, עזרה ותרומה גם כאשר אני לא מקבל בחזרה.

האמור לעיל מקבל משנה תוקף כאשר מדובר ביחסים קרובים בתוך המשפחה.

וראה זה פלא – אם תתמיד ותנהג כך – הרגשתך תשתפר, תתרחק ממחוזות הבדידות. תהיה תמיד אהוב ונערץ – והלוא זוהי שאיפתו של כל בודד באשר הוא.

חזרה